Antikvarisk Selskab Ribe er en kulturhistorisk museumsforening for Ribe og omegn.
Selskabet skal ved foredrag og udflugter give medlemmerne lejlighed til at uddybe deres interesse for historiske og kulturhistoriske forhold.
Desuden skal Selskabet medvirke til løsning af konkrete museumsopgaver fortrinsvis i Ribe for Sydvestjyske Museer gennem økonomisk støtte.
Se Vedtægter
Bliv medlem og lær din by og egn at kende – arkæologisk, historisk og kulturelt.
Medlemsfordele
  • gratis adgang til foredrag og mulighed for deltagelse i udflugter til fordelagtig pris.
  • gratis  adgang til Museet Ribes Vikinger, Det gamle Rådhus i Ribe, Jacob A. Riis Museum, HEX! Museum of Witch Hunt, Ribe Domkirke Museum, Bramming Egnsmuseum, Esbjerg Museum, Esbjerg Vandtårn.
  • 2 gange årligt tilsend ”Det Sker”, der er et program for Selskabets arrangementer.
  • mulighed for at hente forskningstidsskriftet ”By, Marsk og Geest  ” på Sydvestjyske Museers hjemmeside: www.sydvestjyskemuseer.dk/da under rubrikken Viden og Forskning
  • gratis eller fordelagtig adgang til Esbjerg og Omegns Museumsforenings arrangementer.
 
Medlemspublikationer
Det Sker
Programblad for Antikvarisk Selskab Ribe. Gratis for medlemmer. Udsendes 2 gange årligt.
By, Marsk og Geest
Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland med fagfællebedømte artikler om arkæologisk og historiske emner før 1850. 
Tidsskriftet kan læses på Sydvestjyske Museers hjemmeside:
www.sydvestjyskemuseer.dk/da under rubrikken: Viden og Forskning
 
Medlemspris
For en person: 200 kr. årligt.
For par på samme adresse: 330 kr. årligt.
Medlemskortet skal medbringes ved museumsbesøg og til Selskabets arrangementer. 

Kontingentet kan betales via
Netbank: reg.nr. 9692 konto 5140269
eller på Museet Ribes Vikinger med oplysning af medlemsnavn(e).

Bliv medlem. Klik her.