Antikvarisk Selskab Ribe

 

Årsregnskab 2022

Indtægter

2022

2021

Kontingent

  109.750 

  114.925

Foredrag

      3.800 

      1.450

Udflugter

      4.560 

    15.360

Bogsalg

     22.625

    19.155

Gaver og tilskud

              0

      4.500

Indtægter i alt

    140.735

  155.390

 

 

 

Udgifter

 

 

Foredrag: honorarer + transport + andre udgifter

    -26.223

 

  -17.924

 

Udflugter

      -8.359

  -20.976

Annoncer

      -9.970

  -15.292

Trykning

    -59.917                       §

  -45.113

Porto

      -1.944

    -1.540

Kontorhold

    -16.121

     -5.203 

  -16.544

    -5.140 (distribution)

bogsalg

 

        -200

Gammelt Præg

         -500

        -500

Gave til SJM

    -20.000                     §§

   -34.804

SAMUS

Repræsentation

      -1.880

      -1.072

     -1.235

        -100

Udgifter i alt

  -151.189

 -159.368

 

 

 

Balance pr 31.12.2022:

 

 

Aktiver

 

 

Kassebeholdning

        1.288

    1.872

Bank

    145.806

  86.010

Kortfristet gæld 

    -70.456

           0

 Aktiver i alt

  76.638 

  87.882

 

 

 

Passiver

 

 

Formue pr. 31.12. 2022

       65.837

  69.815

Overskud/underskud 2022

     -10.454  

   -3.978

Kontingent for 2023 indbetalt i 2022

       21.255

  22.045

Passiver i alt 

      76.638

   87.882

 

Ribe                                     Hans Beksgaard    kasserer                             Henrik Præstholm   revisor

 

§ Levende Viden 50.456 kr. betalt 2023 

§§ Gave til Museerne 20.000 kr. betalt 2023          

 

Årsregnskab 2021

 

Indtægter

2021

2020

Kontingent

  114.925

108.602

Foredrag

      1.450

  1.109

Udflugter

    15.360

         0

Bogsalg

    19.155

         0 

Gaver og tilskud

     4.500 

 

Indtægter i alt

  155.390

109.711

 

 

 

Udgifter

 

 

Foredrag: honorarer + transport + andre udgifter 

  -17.924

 

-18.135

Udflugter

  -20.976

         0

Annoncer

  -15.292

-10.071

Trykning

  -45.113

-17.117

Porto

    -1.540

  -1.640

Kontorhold

  -16.544

    -5.140 (distribution)

  -7.499

  -4.030 (distribution)

bogsalg

       -200

     -665

Gammelt Præg

      -500

  -1.000

Gave til SJM

 -34.804 

-20.000            

Repræsentation

   -1.235 

        -100

     -464

  -1.604  Samus

Udgifter i alt

 -159.368

-82.225

 

 

 

Balance:

 

 

Status pr. 31.12. 2021

 

 

Aktiver

 

 

 

Kassebeholdning

   1.872

   1.980

Bank

  86.010

 95.335

 Aktiver i alt

  87.882

 97.315

 

 

 

Passiver

 

 

Formue pr. 31.12. 2020

  69.815

  42.329

Overskud/underskud 2021

   -3.978

  27.486

Kontingent for 2022 indbetalt 

i 2021

  22.045

  27.500

 

Passiver i alt 

   87.882

  97.315