• Dato: 27-11-2024
  • Tid: 19.30
  • Sted: Museet Ribes Vikinger

v/ Morten Søvsø, Leder af Arkæologi og Samling, Museum  

I foredraget præsenteres, hvordan man kan genskabe tidligere tiders byrum ved at bruge oplysninger fra brandtaksationer, grundtakster og skattelister og sammenholde disse med historiske kort.

 Det første præcise matrikelkort over Ribe blev opmålt i 1866. Med udgangspunkt i dette kan man gradvis bevæge sig bagud i tid og genskabe præcise kort over byen og dens huse i 1801, 1761 og 1682.

 Kilderne fortæller også, hvordan husene så ud, hvem der boede i dem, og hvad de lavede.

 For at komme længere bagud i tid, er det nødvendigt at tage skattelisterne i brug. For Ribes vedkommende går de helt tilbage til 1545.

 Ved at sammenholde oplysningerne fra de skriftlige kilder med undersøgelser af byens mange fredede huse samt resultaterne fra arkæologiske udgravninger, er det muligt at opnå en overraskende høj præcision og detaljerigdom.

 Afslutningsvis præsenteres også det foreløbige arbejde med at undersøge farvespor på byens gamle bindingsværkshuse.