• Dato: 07-11-2024
  • Tid: 19.30
  • Sted: Museet Ribes Vikinger

Lars Krants Larsen, museumsinspektør og retsarkæolog, Moesgaard Museum.

Moesgaard Museum har siden 2010 haft et formaliseret samarbejde med Rigspolitiet angående udvikling og implementering af retsarkæologi i Danmark.

Det daglige arbejde udføres i tæt samarbejde med NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) og de enkelte politikredse.

Retsarkæologi anvender arkæologiske teorier og metoder i forbindelse med politimæssig efterforskning, oftest i forbindelse med drabssager hvor lig eller dele heraf er forsøgt skjult ved nedgravning, men også andre typer af sager hvor der er nedgravede effekter f.eks. våben og narko tillige med visse typer af brandsager.